Ubytovací řád

1. V penzionu může být ubytován pouze host, který je k ubytování přihlášen po předložení občanského průkazu,platného cestovního pasu nebo jiného dokladu o totožnosti.
2. Užívání hotelového zařízení je dovoleno osobám, které nejsou postiženi infekčními nemocemi.
3. Požádá-li ubytovaný host o prodloužení doby pobytu, může mu být nabídnutý jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.
4. Host užívá pokoj po dobu, kterou sjednal při příchodu. Nebyla-li doba pobytu sjednána jinak, pokoje jsou připraveny od 13:00 hod, poslední den pobytu host uvolní pokoj nejpozději do 10:30 hod. Pokud provoz penzionu dovoluje,je možno domluvit i pozdější hodinu pro uvolnění pokoje.
5. V době od 22:00 hod do 7:00 hod je host povinen dodržovat noční klid.
6. Za pobyt a poskytnuté služby je ubytovaný host povinen platit ceny v souladu s platným ceníkem zpravidla při příchodu.
7. Donášení a konzumace vlastních nápojů a potravin do prostor restaurace není dovoleno.
8. V pokoji a společných prostorách nesmí host bez souhlasu majitele přemisťovat zařízení, provádět opravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
9. Není dovoleno užívat vlastních elektrospotřebičů (např.varné konvice, vařiče, toustovače apod. Vyjímkou jsou holící a masážní strojky, vysoušeče vlasů, kulmy, rádia. Za použití povolených spotřebičů zodpovídá host a ručí za jakékoliv škody způsobené jejich provozem.
10. Při odchodu z pokoje je host povinen uzavřít vodovodní uzávěry, zhasnout světla, vypnout televizi, uzavřít okna a při ukončení pobytu odevzdat klíč.
11. Není dovoleno donášet na pokoje sportovní nářadí a předměty (lyže,sáňky, kola), pro jejichž uschování je vyhrazeno jiné místo.
12. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti bez dozoru dospělé osoby v pokoji a ostatních prostorách pensionu. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí ve všech prostorech penzionu i v jeho venkovní části.
13. Za škody způsobené na majetku penzionu odpovídá host v plném rozsahu.
14. Malá domácí zvířata mohou být umístěna v prostorách penzionu jen se souhlasem majitele.
Majitel zvířete je povinen prokázat jeho nezávadný zdravotní stav předložením platného očkovacího průkazu.
Psům a jiným zvířatům je zakázán vstup v těch prostorách,kde jsou skladovány potraviny, připravována nebo podávána jídla a nápoje
Ve všech veřejných prostorách mají psi mít náhubek a být na vodítku
Není dovoleno,aby zvířata byla ponechána v pokoji bez dozoru svého majitele
Zvířata nesmí ležet na lůžku nebo ostatním zařízení pro hosty,musí mít svůj pelech
Nelze užívat vany,sprchy nebo umyvadla ke koupání nebo mytí zvířat
Ke krmení zvířat nesmí být používán inventář,který slouží hostům
Majitel zvířete odpovídá za dodržování nočního klidu od 22:00 hod do 07:00 hod
15. Penzion odpovídá za věci vnesené hostem do pensionu, za škodu na odložených věcech, pokud tyto věci byly uloženy na místě k tomu vyhrazeném. Za peníze a cenné věci odpovídá penzion jen tehdy, převzal-li je do úschovy proti potvrzení.
16. Snídaně se podává v restaurace od 08:00 do 10:00 hod po předchozí domluvě s personálem.
17. Pokud host odchází z penzionu v nočních hodinách, kdy není v provozu restaurace, je povinen zhasnout světla na schodišti a zamknout budovu.
18. Každý ubytovaný host je povinen dodržovat tento ubytovací řád i požární řád.V případě, že jej závažným způsobem poruší, má majitel penzionu právo smluvní poměr s ním ukončit bez náhrady.